Słowo od redaktora

Szanowni Państwo!
Początek roku kalendarzowego zazwyczaj uważa się za moment przełomowy – podejmujemy nowe postanowienia, snujemy nowe plany i budzimy nadzieję na NOWE (w domyśle „lepsze”, „ciekawsze”), które nadejdzie wraz z kolejnym rokiem. W życiu uczelni jest jednak inaczej – po kilkudniowej przerwie wracamy do realizacji przedsięwzięć zaplanowanych i zatwierdzonych dużo wcześniej. Naukowcy prowadzą badania i projekty, wykładowcy przygotowują pytania a studenci wytrwale „zakuwają” do sesji zimowej.
Ilość podpisanych w ostatnim czasie umów, zrealizowanych spotkań i konferencji, których relacje znajdziecie Państwo w bieżącym numerze, dobitnie pokazują, że w Wojskowej Akademii Technicznej nie ustaje wytężona praca. Dlatego spotyka się z uznaniem i jest nagradzana – przez przełożonych i środowisko naukowe, o czym piszemy na łamach aktualnego numeru.
Pomimo tego, że – jako społeczność uczelni – jesteśmy „w połowie” roku akademickiego, chciałbym życzyć Państwu samych sukcesów i radości, realizacji planów zawodowych i osobistych oraz satysfakcji w (nowym) 2017 roku.
Zapraszam do lektury styczniowego „Głosu Akademickiego”.

Hubert Kaźmierski

 


1 (250)
styczeń 2017